Breaking News
  • We Will Launch Our Website Soon.... More→

Board Panel (2012-14) - Gujarat Jat Samaj Vikash Parisad (Vapi)


President
Phool Chand Mehla
(9825166208)

 


Vice President
Mohan Singh Mahla
(9898874035)

Vice President
R.S. Malik
(9099774626)

 


Gen. Secretary
Dharampal Choudhary
(9426809809)

Jt. Secretary
Satyender Choudhary
(9375925159)

 


Treasurer
Sunil Sangwan
(9426322853)

Jt. Treasurer
Ram Kumar Poonia


Advisor Commitee Members


Ram Singh Saharan R.C. Choudhary
Ram Kishan Pilania A.K. Choudhary
Bahadur Bhai Ranbir Mahla
Bijender Choudhary Khiyaram Choudhary
Madhav Chodhary Hawa Singh Kherwa
Satbir Gill Bijender Singh Bargrawa
Ram Kumar Saharan Mahabir Verma
Ravinder Lather Rajbir Poonia
Balbir Vijarania Om Prakash
Ashok Kumar Sultan Poonia